415089190299574
top of page
  • תמונת הסופר/תAyelet

20.02.2020

תאריך עם אנרגיה מיוחדת עבורנו -

הוא מדבר על אחדות בין צורה למהות.

הוא מביא עמו אנרגיה של קבלה של מי שאנחנו - צורה ומהות.

כשהן באחדות, כל דבר הוא בריאה חדשה והתגלות.


אז איך האנרגיה של היום הזה משפיעה עלינו?

היא מאחדת אותנו עם עצמנו וכך אנו חוות יותר שלווה וקבלה.


אז אם אתם רוצים לחוות את האנרגיה הזו בשלמותה,

פתחו עצמכן אליה ותוך כדי פעילויות היום היו עם מודעות לציר המרכזי בגוף,

(שמתחיל בנקודת האמצע בין כפות הרגליים על האדמה, עובר דרך הציר המרכזי בגוף, עד מעבר לכתר)

ולנשימה.


ולמי שרוצה לדעת מה מסתתר מאחורי הספרות של התאריך, הנה ההסבר -

הוא מורכב משתי ספרות - 0. 2

כאשר מחברים אותן: 2+2+2+2 נוצרת הספרה - 8

שמייצגת את החיבור האינסופי בין הצורה למהות.


בתאריך הזה גם המהות - המשמעות, הערך של המספרים

וגם הצורה בה הם מופיעים -

2 מספרים - 0 2 שחוזרים על עצמם 4 פעמים

יוצרים ביחד מהות וצורה חדשים - 8.


אחדות בין צורה למהות נוצרת

כאשר כל חלק עושה את תפקידו למען מטרה משותפת אחת;

הגוף - הוא משכן לנפש, לרוח ולנשמה. הוא מכיל אותן.

המהות נובעת מתוך עצמה ומובילה גוף ונפש בעזרת רוח ונשמה,

כאשר הנשמה היא זו שמחברת אותנו למהות האמיתית שלנו.


כשאנחנו, הגוף והמהות שלנו באחדות,

שוכנת בתוכנו רוח הבריאה במלואה,

כך נוצרת מהות וצורה חדשה.